Przetargi w toku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (2)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (0)

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

oferty na: posiłki profilaktyczne dla strażników

zamawiający: Straż Miejska ul.Armii Krajowej 19 58-500 Jelenia Góra
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2020/1
wartość: do 30.000 Euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawa na potrzeby Straży Miejskiej w Jeleniej Górze: a. oleju napędowego w/g wymagań określonych w Polskiej Normie PN-EN 590 oraz o liczbie cetanowej min. 49 jednostek, w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r. Kod zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09134100-8. b. benzyny bezołowiowej 95 w/g wymagań określonych w Polskiej Normie PN-EN 228 o liczbie oktanowej min. 95 jednostek, w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r. Kod zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09132100-4. c. skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) wg wymagań określonych w Polskiej Normie PN-EN 589, w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.

zamawiający: Straż Miejska ul. Armii Krajowej 19 58-500 Jelenia Góra
tryb zamówienia: Wynik z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia na dostawę paliwa do Straży Miejskiej w Jeleniej Górze
nr sprawy: SM/131/18
wartość: do 30.000,00 Euro
termin składania ofert: 24 stycznia 2018  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)